Guus* 4 jaar werd verwezen vanuit het audiologisch centrum omdat hij slecht verstaanbaar is. Het audiologisch centrum denkt dat behandeling middels PROMPT nodig is. Ouders hebben contact met ons opgenomen voor een kennismakingsgesprek om te bekijken wat wij voor Guus kunnen bekeken.