Preverbale logopedie in Enschede. Ondersteuning bij het leren eten en drinken. Voor baby en het jonge kind

Vergoeding en verwijzing

Logopedie zit in de basisverzekering. De logopedische behandeling wordt bij mensen van 18 jaar en ouder eerst verrekend met het eigen risico, daarna wordt het verdere bedrag vergoed door de zorgverzekeraar.

Een verwijzing voor logopedie is niet verplicht. Wij zijn vrij toegankelijk. Desondanks kan het zijn dat tijdens het eerste gesprek blijkt dat je toch een verwijzing nodig hebt. Dit hangt af van jouw hulpvraag. Een verwijzing kan je opvragen bij jouw (huis)arts of medisch specialist.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen is vergoeding slechts bij een zeer beperkt aantal verzekeraars mogelijk en dan alleen wanneer je beschikt over het meest uitgebreide aanvullende pakket.

Denk aan:

  • Wanneer er sprake is van het spreken in dialect
  • Wanneer Nederlands de 2e taal is
  • Wanneer ondersteuning bij het spreken in het openbaar gewenst is
  • Soms wanneer er sprake is van behandeling bij dyslexie (zonder verdere taalproblematiek). Ondersteuning bij andere vormen van dyslexie wordt wel vergoed. School kan je hierover informeren

 

Wij raden aan om vooraf jouw verzekeringsvoorwaarden goed door te lezen of contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Om niet voor ongewenste verrassingen komen te staan.

Uitzondering

DTL screening

DTL is een screening die uitgevoerd wordt door de logopedist.

In deze screening beoordeelt zij of jij baat kan hebben bij logopedie. Wanneer je mogelijk beter geholpen kunt worden door een andere zorgverlener, kan ze je hierin adviseren. Een logopedist mag je niet verwijzen.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de DTL-screening, een enkeling uitgezonderd. DTL-screening is alleen toegestaan bij enkelvoudige problematiek, waarbij beoordeling door een arts niet noodzakelijk is.

Team Logopedie in Enschede