Waarmee kunnen wij helpen?

Graag geven we jou een beeld van verschillende hulpvragen, waarbij wij kinderen en/of volwassenen kunnen ondersteunen in onze praktijk.

Staat jouw vraag er niet bij? Of twijfel je of wij als logopedisten jou en/of jouw kind kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op.

Een overzicht van hulpvragen

Kinderen

Soms merk je dat jouw kind moeite heeft om te vertellen wat er aan de hand is. Dit kan zijn omdat er emoties meespelen. Wanneer jouw kind hierdoor tegen problemen aanloopt in de communicatie met andere kinderen, kijken wij graag mee hoe wij jouw kind hierbij kunnen ondersteunen.

Als ouder begrijp je vaak wat je kind zegt. Dit is fijn, want hierdoor zullen er minder frustraties optreden. Het kan zijn dat je uit je omgeving regelmatig de opmerking krijgt “wat zegt hij/zij nou?”. In dit geval kan het handig zijn om een logopedist mee te laten kijken. Wij kunnen goed beoordelen wat normaal is en wat afwijkt in de spraakontwikkeling van het kind. Hierdoor kan een hoop leed bespaard blijven.

Het is immers makkelijker om nieuwe woorden goed aan te leren dan foute woorden af te leren. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen waarbij er sprake is van een slechte verstaanbaarheid. Zo bieden wij behandeling aan middels PROMPT en zijn wij gespecialiseerd is Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD). De samenwerking met ouders en het op maat aanbieden van de oefeningen voor het kind, zodat er in de dagelijkse situaties geoefend kan worden; vinden wij belangrijk. Dit noemen wij functioneel oefenen.

Het kan zijn dat jouw kind moeilijk uit zijn woorden kan komen. Ook kan het zijn dat er ‘kromme’ zinnen worden gemaakt of letters anders worden uitgesproken. Hierdoor is het kind voor zijn omgeving vaak moeilijk te volgen. Er bestaat een online screening om te beoordelen of het zinvol is om contact op te nemen met een logopedist (SNEL test (kindentaal.nl)).

Natuurlijk mag er ook rechtstreeks contact met ons op worden genomen, zodat we samen kunnen beoordelen of logopedie bij ons nodig en zinvol kan zijn voor jouw kind.

Begrijpt jouw kind niet altijd wat je van hem vraagt terwijl je het gevoel hebt dat hij het wel zou kunnen begrijpen? Krijg je van de leerkracht te horen dat jouw kind moeite heeft met het begrijpen van instructie? Of geeft het kind antwoorden op vragen die niet passend zijn? Dan kan het zijn dat er problemen zijn op het gebied van taalbegrip. Samen onderzoeken we of dit zo is en werken we aan het verbeteren van het taalbegrip.

Spreekt jouw kind niet of nauwelijks? Of maak je je zorgen over de lengte van zijn zinnen? Hoor je leeftijdsgenootjes meer en/of beter praten? Er hoeft geen reden tot zorg te zijn. Sommige kinderen beginnen later met praten. Ook zijn er kinderen die net een extra zetje nodig hebben. Het is aan te raden om een logopedist mee te laten kijken om te beoordelen of extra begeleiding en/of advisering zinvol kan zijn.

Soms verloopt het eten of drinken bij jouw kind anders dan verwacht. Jouw kind drinkt niet goed of niet genoeg. Jouw kind verslikt zich regelmatig of spuugt. De preverbale logopedist kan dan helpen. Soms zijn enkele adviezen genoeg. Soms is meer nodig.

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Als een kind problemen heeft met:

  • het drinken uit de borst of uit de fles;
  • het eten van de lepel;
  • het drinken uit een beker;
  • of het leren kauwen?

Dan kan preverbale logopedie, ook wel prelogopedie genoemd, gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huis- of kinderarts).

Vaak is de leerkracht de eerste die aan de bel trekt. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor problemen op het gebied van lezen en spelling. Het kan zijn dat er letters omgedraaid worden. Of woorden niet vloeiend gelezen kunnen worden. Ook kan er sprake zijn van radend lezen. Samen kijken we of logopedie ingezet kan worden om de problemen aan te pakken. Als de problemen worden veroorzaakt door een stoornis in de spraak- en/of taalontwikkeling zal de behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. Hierbij kan gedacht worden aan woordvindingsproblemen  of problemen in de auditieve verwerking. Wanneer een kind problemen heeft in de auditieve verwerking. Vind hij het moeilijk om bepaalde klanken en letters te verwerken.

Overmatig speekselverlies, ook wel kwijlen genoemd, komt bij kinderen onder de 4 jaar veel voor. Wanneer er geen medische oorzaak is, kunnen wij de ernst van het speekselverlies beoordelen en logopedische adviezen op maat meegeven om het speekselverlies te verminderen. Maakt u zich zorgen? Neem gerust contact met ons op.

Auditieve verwerkingsproblemen zijn problemen in het horen en spraak verstaan. Ondanks een normaal gehoor (Neijenhuis en Stollman 2003). Kenmerken van kinderen met auditieve verwerkingsproblemen zijn dat zij woorden of zinnen regelmatig niet goed begrijpen (anders interpreteren). Dit gebeurt vaak in rumoerige situaties. We zien dan het verkeerd verstaan van woorden en zinnen, klagen over het niet begrijpen, vragen om herhaling en snel afgeleid zijn. Ook raken deze kinderen vaak vermoeid van veel lawaai en hebben ze meer tijd nodig om te reageren op een vraag.

Neem gerust contact met ons op! Op de website Meertaligheid (kindentaal.nl) kunt u ook meer informatie vinden.

Kinderen met een lip-/kaak-/gehemeltespleet worden gezien door een gespecialiseerd team. Onze collega Angelique Annink maakt als logopedist deel uit van het Schisisteam Twente. Angelique is deskundig op het gebied van de primaire mondfuncties (zuigen, slikken, kauwen, drinken), de stem en de spraakontwikkeling bij kinderen met schisis.

Daarnaast fungeert zij binnen het Schisisteam Twente als schakel tussen het team en de behandelend logopedist, maar behandelt zij zelf ook kinderen op onze praktijk aan de Roomweg. 

Door middel van stem hygiënische adviezen kunnen een deel van de problemen verdwijnen, verminderen óf kunnen we ervoor zorgen dat ze niet verslechteren. Ook kan het zijn dat er actieve therapie ingezet wordt door middel van oefeningen of taping. Wij zijn opgeleid om ‘Medical Taping’ in de logopedie toe te passen bij kinderen en volwassenen. Daarnaast zetten we ook Lax Vox in voor meer ontspanning en betere ademsturing

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind/jongere in sommige situaties niet ‘kan’ praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan. Kinderen/jongeren met selectief mutisme praten thuis en tegen sommige mensen. In andere situaties zwijgen ze, bijvoorbeeld op school, tegen onbekenden of bij familieleden die ze niet zo vaak zien. Het lijkt alsof het kind dichtklapt of blokkeert. Wij werken nauw samen met ouders, leerkracht en waar nodig een orthopedagoog/GZ-psycholoog.

Volwassenen

Wanneer iemand een beroerte (een CVA) heeft gehad, kan er sprake zijn van problemen met de taal en/of het spreken. Het kan voorkomen dat:

  • iemand dan niet goed meer op woorden kan komen;
  • iemand iets niet goed meer kan uitleggen of vertellen;
  • iets wat verteld wordt, niet goed begrepen wordt;
  • er problemen zijn met het lezen of schrijven;
  • de spraak verstoord is. Bijvoorbeeld dat iemand niet meer goed verstaanbaar kan spreken of niet precies (meer) weet hoe sommige letters uitgesproken moeten worden.

 

Wanneer iemand na een beroerte thuis verblijft, kunnen wij hulp/begeleiding bieden.

In geval van problemen bij het eten en/of drinken: slikproblemen en/of het verslikken/hoesten na een hap of een slok is het raadzaam een logopedist te raadplegen. Slikproblemen komen vaak voor na een beroerte, maar ook bij ouder wordende mensen. Slikproblemen kunnen leiden tot een longontsteking. Met de juiste adviezen kan dit voorkomen worden.  

Het verloop van de Ziekte van Parkinson is voor iedere patiënt anders.
Als de stem heser klinkt kan de gesprekspartner je niet altijd even goed verstaan.
Binnen de logopedie trainen we met behulp van een speciaal ontwikkeld programma de stem waardoor je weer duidelijker spreekt en verstaanbaarder bent.
Binnen ons team is Angelique Annink aangesloten bij Parkinsonnet Twente.

De logopedist observeert en laat een vragenlijst invullen. Aan de hand hiervan krijg je adviezen om het speekselverlies te verminderen. Er is dus iets aan te doen!

Wanneer de stem hees of schor klinkt en dit niet veroorzaakt wordt door een verkoudheid en de hese stem langer blijft aanhouden; hebben wij diverse methoden om een goed stemgebruik aan te leren. Eén daarvan is de methode Lax Vox. Deze zorgt voor een ontspannen stemgeving. Een andere methode is Medical Taping. Daarnaast wordt o.a. gebruik gemaakt van Larynxmanipulatie. Daarbij moet zelf veel geoefend worden om de andere/nieuwe gewoonten eigen te maken.

Vaak vermindert een brokgevoel door op een andere manier te ademen en een goede ontspanning van het lichaam in combinatie met een goed gebruik van de stem.

Er kan sprake zijn van binnensmonds spreken, waardoor je niet goed verstaanbaar bent. Ook te zacht spreken, een slappe articulatie of de (uit)spraak na een beroerte kunnen ervoor zorgen dat je minder goed verstaanbaar bent. Voor al deze ‘stoornissen’ bieden wij de juiste therapie, waarbij veel zelf geoefend moet worden voor een goed resultaat.

Men spreekt van laryngectomie wanneer de stembanden verwijderd zijn als gevolg van kanker op de stembanden. Tegenwoordig wordt steeds meer gezocht naar een oplossing waarbij de stembanden behouden kunnen blijven. Echter helaas lukt dat niet altijd. Spreken verloopt daarna anders. Middels een stemprothese en een filter op het stoma in de hals kan geluid opgewekt worden, waardoor verstaanbaar spreken mogelijk is. Soms lukt dat niet en is er als alternatief een Electrolarynx. De Electrolarynx kan ingezet worden als middel om te communiceren. Elly adviseert en ondersteunt bij het leren gebruiken van dit apparaat.

Logopedische begeleiding na een laryngectomie kan bij ons. Elly is hierin gespecialiseerd.

Regelmatig worden wij gevraagd mensen te begeleiden bij de transitie van man naar vrouw of van vrouw naar man. Wanneer de stem niet past bij het innerlijk en uiterlijk van de persoon, is hulp van een deskundige logopedist een uitkomst. Samen gaan we op zoek naar een passende en haalbare toonhoogte. Daarbij wordt ook gekeken naar de intonatie, articulatie en het taalgebruik. De logopedie bij transvrouwen kan al voor de hormoonbehandeling plaatsvinden. Logopedie bij transmannen is meestal later, wanneer de hormoonbehandeling al een tijd loopt, maar voor de stem niet het gewenste resultaat geeft.

Aanmelden / werkwijze

Zowel telefonisch als via de e-mail is dit mogelijk. Gebruik hiervoor de benoemde telefoonnummers of ons algemene e-mailadres: info@logopedieinenschede.nl

Je kunt jouw voorkeur uitspreken voor één van ons. Wij weten ook van elkaar welke deskundigheid ieder heeft, zodat je de juiste behandeling krijgt.

Onze werkwijze vind je terug in de behandelovereenkomst.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem gerust
contact op!

Ons team van logopedisten staat voor je klaar.